Складиране на стоки

Складиране на стоки

СКЛАДИРАНЕ

Възможност за съхранение на следните стоки в гр.София и гр. Пловдив:

  • Сух склад;
  • Склад под температурен режим 0-20 °С
  • Склад за временно съхранение на дълбоко замразени стоки -20 °С.

Свържете се с Нас

ЗАПИТВАНЕ

    Изборът на първична сила определя!