Хладилен Транспорт

Хладилен Транспорт

ТРАНСПОРТ

Хладилен Транспорт

“Coolsped” осигурява хладилен транспорт на охладени и дълбоко замразени хранителни продукти в Европейският Съюз. Ние предлагаме и положителна температура за хладилен превоз на фармацевтични продукти и стоки изискващи това. Транспортните средства са оборудвани с висококачествени хладилни агрегати и най-нови технологии за контрол на температурата, които поддържат както отрицателни, така и положителни температури. “Coolsped” е Вашето решение що се отнася за хладилен транспорт, което е най-подходящо за Вашия бизнес, когато става въпрос за бързо развалящите се или температурно чувствителни стоки.

Хладилен Транспорт

Стоки, за които трябва специален температурен режим

Всеки един от тези продукти е бързо развалящ се и изисква специален хладилен превоз, за да се гарантира, че той ще пристигне в оптимално състояние на местоназначението си. Нашият опит в областта на охладени и замразени доставки на стоки е изграден въз основа на дългогодишна работа с хладилни товари, което е гаранция, че ще получите пълна удовлетвореност от извършваната от нас услуга.

Свържете се с Нас

ЗАПИТВАНЕ

    Изборът на първична сила определя!