Кодекс

Кодекс

Като семейна компания, Coolsped поема конкретни отговорности към своите клиенти, превозвачи и колеги. Това включва непрекъснато следване на приложимите закони, зачитане на основните етични норми и устойчиво отношение. Coolsped е фирма с ценности, защото сме убедени, че дисциплината и етичността формират част от успеха на компанията. В Coolsped не толерираме никаква форма на нарушаване на законите, на нашите ценности или на основните правила, установени в настоящия Кодекс за поведение.

Изборът на първична сила определя!